amlaktabriz@yahoo.com 04133351001

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خانه آپارتمانی در منطقه اسن یورد - شهر استانبول
197,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه اسن یورد - شهر استانبول


187 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه اسن یورد - شهر استانبول
154,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه اسن یورد - شهر استانبول


117 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه اسن یورد - شهر استانبول
120,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه اسن یورد - شهر استانبول


60 m 2

طبقه 2

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول
205,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول


171 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول
145,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول


121 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول
73,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول


61 m 2

طبقه 2

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه یشیل کنت - شهر استانبول
170,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه یشیل کنت - شهر استانبول


110 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه یشیل کنت - شهر استانبول
114,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه یشیل کنت - شهر استانبول


82 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه یشیل کنت - شهر استانبول
63,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه یشیل کنت - شهر استانبول


34 m 2

طبقه 2

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه گوزل یورد - شهر استانبول
135,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه گوزل یورد - شهر استانبول


220 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه گوزل یورد - شهر استانبول
78,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه گوزل یورد - شهر استانبول


110 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه گوزل یورد - شهر استانبول
48,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه گوزل یورد - شهر استانبول


54 m 2

طبقه 2

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول
158,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول


143 m 2

طبقه 30

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول
59,500 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول


46 m 2

طبقه 24

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول
99,000 دلار
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بیلیک دوزو - شهر استانبول


81 m 2

طبقه 7

1 خوابه